Üyelik Sözleşmesi

1-TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.editioncarrental.com  adresinde faaliyet gösteren web sitesinin tüm haklarının sahibi olan, merkezi ‘Tatlıkuyu Mah. 1301 Sk. No:23/4 Gebze/Kocaeli ’ adresinde bulunan ARGUN FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ SAN . TİC. LTD. ŞTİ ile siteye üye olan Üye (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında, üyenin www.editioncarrental.com  alan adlı internet sitesi üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, siteye üye olarak, işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2-TANIMLAR

İşbu Sözleşmede belirtilen;

Edition Car Rental : ARGUN FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ SAN . TİC. LTD. ŞTİ’yi (kısaca “Edition Car”),

Üye: Web sitesine üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Site: www.editioncarrental.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

Araç: Mülkiyeti Edition Car Rental’e ait ve kiralamaya konu edilen her marka ve modelde aracı,

Sözleşme: İşbu “Web sitesi Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, araçların Edition Car Rental tarafından sitede çevrimiçi olarak internet üzerinden kiralanmaya sunulmasına dair usul ve esaslar ile Edition Car Rental ve Üyenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu sözleşme, sitede yapılacak olan ve üyenin kiralayacağı araç/araçlar hakkında hüküm ifade eder.

4- Edition Car Rental’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Edition Car Rental, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla kanunun öngördüğü tüm makul güvenlik tedbirlerini almakla birlikte, bu bilgilerin güvenliğini garanti etmemektedir. Üyenin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2. Edition Car Rental güvenlik nedeniyle Üyenin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilecek, kayda alabilecek ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilecektir.

4.3. Edition Car Rental önceden Üyeye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilecektir.

4.4. Web sitesine üyelik, Edition Car Rental tarafından araç kiralama hizmetinin sunulması için ön şart olmayıp, Üye olunmaksızın araç kiralama hizmeti alınabileceğinden, Üyelik kapsamında Üyeye sunulan tüm faydalar, “Ek fayda” niteliğindedir.

4.5. Edition Car Rental dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üyeye bilgi vermeksizin sitede sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, sitede sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.6. Edition Car Rental, Sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, kiralama şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üyeler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler.

4.7. İşbu Sözleşme Edition Car Rental’ın kiralama yapacağı araç adedi, marka, model ve model yılı ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle Edition Car Rental’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

4.8. Edition Car Rental’ın, kiralama faaliyetlerini tek taraflı olarak başlatmama, durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik, sitede belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Edition Car Rental tarafından açıklanan veya sonradan açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, ehliyet, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal Edition Car Rental’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. Bu sebeple doğacak hiçbir sorumluluk ve/veya kusur Edition Car Rental’a yükletilemez.

5.3. Üye, sitede belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve sitede verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri ve sınai hakları kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, siteyi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin site veri tabanında tutulmadığından güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Edition Car Rental’ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını aksi durumun Edition Car Rental tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.7.Üye, siteye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, sitenin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.8.Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

5.9.Üye, başkalarının siteyi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sitenin veya siteyi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.10.Üyenin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya siteden edindiği bilgilere istinaden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla siteye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Edition Car Rental sorumlu değildir.

5.11.Üye, site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

6- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler Edition Car Rental veya lisans verenlere aittir. Üye, Edition Car Rental’ın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde sitenin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının sitenin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Edition Car Rental’ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Edition Car Rental 'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye Edition Car Rental 'a ödemekle sorumlu olacaktır.

6.2. Edition Car Rental 'ın, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Siteye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

6.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

6.5.Üyeler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye ait olup Edition Car Rental'ın rücu hakkı saklıdır.

7- SORUMLULUK

Üye, Sitede sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda Edition Car Rental Üyeye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin sitede araç kiralama faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle Edition Car Rental’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

Edition Car Rental hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Edition Car Rental üyenin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Edition Car Rental, Üyenin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisini sorumlu tutar.


İletişim

WhatsApp Viber call